fbpx
Hytterutiner

Guide 7: Hvorfor er det hvite flak i vannet eller melkehvitt vann?

Det er helt naturlig at vannet inneholder kalk.

Kalken i vannet kan imidlertid medføre hvite flak hvis pH-verdien i vannet blir for høy (over 7,6).

Når pH-verdien i vannet er nøytral, vil vannet se klart og flott ut som på bilde 1, mens vannet på bilde 3 er fullt av hvite flak.

Er skaden skjedd og det kan ses kalkutfelling i vannet, er det ikke farlig, og det kan forsvinne av seg selv ved kontinuerlig filtrering.

Sitter kalken på siden av karet og i rørsystem og dyser, kan du bruke SpaCare Descaler for å rense disse delene av spaet ditt. Vær oppmerksom på at du skal bruke ca. 12,5 kg per 1000 l vann.

Merk! Bruker du SpaCare Descaler, må det ikke være klor i vannet, da de to produktene brukt sammen vil kunne utvikle en livsfarlig klorgass.

Hvis de hvite flakene ikke er kalk, kan det skyldes bruk av uegnede pleiemidler/kjemikalier som inneholder for mange uoppløselige stoffer. Du bør bytte filterpatronen hvis de hvite partiklene virker som cellulose og kunne komme fra filterpatronen.

Unngå hvite flak eller melkehvitt vann:

  1. Sørg for at alkaliniteten holdes på 80-120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil (se guide 3).
  2. Kontroller pH-verdien med jevne mellomrom (gjerne 2-3 ganger i uken) og juster pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Mål pH med digital SmartTest eller tablettester – aldri med strips!
  3. Tilsett SpaCare No Scale for å binde kalken best mulig i vannet.

Tips: Husk å vaske deg før du bruker spaet!

En person som har dusjet, forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading.