fbpx

Reklamasjon, garanti og betingelser ved service.

Service: Kjøring pr time 890 kr. eller etter avtale ved lengre avstander. Bomring tilkommer.

Timesats servicearbeid kr 1190,-. Alle priser er inkl. mva.

Garantien dekker kun spabadet og dets komponenter.

Husk at kunden er selv ansvarlig for at nødvendig tilgang til alle sider rundt spabadet er lagt til rette for servicemann. Dette gjelder spesielt dersom spabadet er nedfelt, innebygget eller innlåst. Dersom dette ikke er klargjort på forhånd,  vil man bli fakturert for medgått arbeidstid etter vanlige satser.

Det er kundens ansvar å ha omsorg for spabadet. Det betyr at er det fare for frostskader ved strømbrudd eller feil i pumpe/varme-element må det settes inn varme i kabinettet med en frostvakt/kupevarmer til feilen er utbedret. Ta så kontakt med oss på post@spa-huset.no ved behov for hjelp i helger/ helligdager, ellers bruk vårt service skjema.

Unntak av garantien: Skader som kommer av brukerfeil, frostskader eller feil bruk av kjemikalier dekkes ikke av garantien. Brukes spabad til kommersielt bruk er garantien 1 år. Garantien gjelder ikke hvis badet flyttes eller selges videre til ny eier.  Garantien kan overdras til ny eier dersom ny eier kjøper hus/hytte med spabbad installert.

Reklamasjoner må varsles inne rimelig tid.

Takk for at du bruker vårt service skjema. Dette skal også brukes ved reklamasjon/ garanti sak.

Alle service/ reklamasjoner blir besvart innen 1-2 uker. Normal ventetid er ca. 1-2 uker, mens det i høysesong kan ta 2-4 uker.

Informasjon om plassering, oppstart av spabad, vedlikehold og utvidet informajon om garanti, les her :Oppstart, vedlikehold og garanti