Home / Reklamasjon

Reklamasjon

Betingelser for Reklamasjon og garanti:

Service Call:  Alle service oppdrag/ reklamasjoner  har oppstartgebyr på kr 640,- eks. mva. unntatt  under de første 12 månder fra kjøpsdato er gratis:  Fra år 2 tilkommer det et oppstartsgebyr pluss vanlige timesatser på kr 650,- eks. mva.  Garantien dekker kun badet og dets komponenter. Se garantivilkår.

Husk at kunden er selv ansvarlig for at nødvendig tilgang til alle sider rundt badet er lagt til rette for servicemann. Dette gjelder spesielt dersom badet er nedfelt, innebygget eller innlåst. Dersom dette ikke er klargjort på forhånd,  vil man bli fakturert for medgått arbeidstid etter vanlige satser.

Unntak av garantien: Skader som kommer av brukerfeil, frostskader eller feil bruk av kjemikalier dekkes ikke av garantien. Brukes bad til kommersielt bruk er garantien 1 år. Garantien gjelder ikke hvis badet flyttes eller selges videre til nye eier.  Garantien kan overdras til ny eier dersom ny eier kjøper hus/hytte med bad installert.

Alle reklamasjoner må varsles inne rimelig tid.

Takk for at du bruker vårt service og reklamasjon skjema.

Alle service/ reklamasjoner blir besvart inne 2-5dager. Normal ventetid er ca. 14 dager.

Vi er for tiden i gang med en større omorganisering og vil ikke være tilbake før i januar

Det vil derfor være noe lengre svartid enn vanlig. For kjemi eller andre produkter er det bare å se vår nettbutikk