Saniklar SunFlock Magic Rolls

kr 475

Kjøp dette produktet nå og tjen 10% Cash points!

Et sandfilter yter først sitt beste når bassengvannet tilføres flokkuleringsmiddel kontinuerlig. SunFlock Magic Rolls er et langsomt oppløselig flokkuleringsmiddel. Legg en enkelt rull på 125 g i skimmerkurven. Doseringen vil da skje automatisk over de neste par dager. SunFlock samler de fine svevepartiklene i vannet til større «fnokker», som lett kan stoppes av sandfilteret. Fnokkene og forurensningene som er samlet opp, fjernes lett fra filteret med normal returskylling. SunFlock kan brukes i alle bassenger med sandfilter uansett om det brukes klorholdige eller klorfrie pleiemidler.